۱۴۰۰ سه شنبه ۵ بهمن
home
معرفي منطقه ويژه علم و فناوري اصفهان
تجربه ايجاد پاركهاي علم و فناوري در كشور در برنامه سوم و توجه برنامه ريزان به توسعه مبتني بر دانايي در برنامه چهارم از يك سو و وجود ظرفيت هاي فوق العاده در محدوده مركز اصفهان كه سازگاري نسبتاً بالايي با الزامات يك منطقه ويژه علم و فناوري دارد، از سوي ديگر، زمينه لازم را براي طراحي و تصويب ايجاد منطقه ويژه علم و فناوري اصفهان در دولت وقت به انگيزه ايجاد الگويي براي ساير مناطق حائز شرايط كشور بوجود آورد.
از جمله ظرفيت هاي ارزشمندي كه موجب گرديد اصفهان الگوي ايجاد مناطق ويژه علم و فناوري كشور گردد عبارتند از:
 • شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان به عنوان پيشتاز توسعه پارك هاي علمي كشور
 • 3 دانشگاه بزرگ ملي و شناخته شده در سطح بين المللي و چندين دانشگاه غير دولتي طراز اول كشور
 • مراكز تحقيقاتي پيشرفته
 • دارا بودن بيش از 10 درصد محققين و پژوهشگران كشور
 • زيرساخت هاي شهري و راه هاي ارتباطي قوي
 • جاذبه هاي گردشگري شناخته شده در سطح ملي و بين المللي و زيرساخت هاي گسترده فرهنگي
 • سرمايه گذاري عظيم بخش خصوصي در عرصه صنعت و وجود صنايع بزرگ ملي و اقتصادي پويا
سرانجام شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان در سال هاي ابتداي دهه 80 با پشتيباني چشمگير مديريت وقت استان، همكاري دستگاه هاي مختلف و مشاركت صاحبنظران در زمينه توسعه فناوري مستندات لازم براي امكان تأسيس اين ساختار در استان اصفهان را تهيه نمود. براساس اين مستندات و ارائه ي آن، آيين نامه نحوه فعاليت هاي مشخص در تأسيس كريدورهاي علم و فناوري كشور" در سال 1384 تهيه و به تصويب هيأت محترم وزيران رسيد. اين آيين نامه ضمن ترسيم جايگاه و نقش مناطق ويژه در دستيابي اهداف برنامه چهارم توسعه و در راستاي چشم انداز 20 ساله كشور، ساختار تصميم گيري و اجرايي مناطق ويژه را مشخص نمود و به اصفهان ماموريت داد به تاسيس اولين منطقه ويژه علم و فناوري اقدام تا تجربه آن را در اختيار ساير استان هاي مستعد قرار دهد.

نقاط كانوني در شكل گيري منطقه ويژه علم و فناوري اصفهان
چون اجراي پروژه اي با ابعاد ترسيم شده در بخش هاي قبل مستلزم صرف هزينه قابل توجهي در طي يك دوره زماني ميان مدت يا درازمدت و اجراي مرحله بندي شده و بهره برداري تدريجي از آن است. انتخاب نقاط كانوني توسعه، به خصوص نقاطي كه زيرساخت هاي فيزيكي لازم را از قبل دارا باشند استراتژي مناسبي براي ايجاد منطقه ويژه است. لذا محدوده هاي:
 • شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان و دانشگاه صنعتي اصفهان
 • دانشگاه هاي اصفهان و علوم پزشكي اصفهان
 • مجتمع دانشگاهي مخابرات واقع در مجاورت فولادشهر
 • بافت قديم شهر اصفهان
 • مركز همايش هاي بين المللي اصفهان
 • سيتي سنتر اصفهان
با داشتن شرايط مناسب مي توانند نقاط كانوني اجرا و بهره برداري از اين منطقه ويژه باشند.
تعداد: 12639
تاریخ: 1396/03/21
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به منطقه ويژه علم و فن آوري اصفهان  ميباشد
ورود اعضاء
1
Powered by DorsaPortal